Kan een stijgende marktrente een invloed hebben op Bitcoin?

Kan een stijgende marktrente een invloed hebben op Bitcoin?

Het is bij het merendeel van de crypto investeerders en enthousiastelingen wel bekent dat het algemene sentiment op de cryptomarkt van cruciaal belang is voor de koersontwikkeling van niet alleen de verschillende altcoins, maar zeker ook van Bitcoin.

In eerste instantie kon worden vastgesteld dat het sentiment van de traditionele aandelenbeurs volledig los stond van het sentiment op de cryptomarkt. Tegenwoordig is dat lang niet altijd meer het geval. De correlatie tussen beide markten blijkt dan ook steeds groter te worden. Dat geldt ook voor de correlatie tussen de klassieke financiële markt en de cryptomarkt.

Zo stellen heel wat mensen zich bijvoorbeeld de vraag of een stijging van de marktrente ook een bepaalde invloed kan uitoefenen op Bitcoin of niet. Wij gaan verder in op deze vraag in de informatie die je hieronder aantreft.

Waarom maken investeerders zich zorgen om een stijgende rente?

Sinds jaar en dag is het zo dat investeerders zich zorgen maken wanneer de rente omhoog dreigt te gaan. Renteverhogingen zorgen er namelijk in eerste instantie voor dat financieringen (een stuk) duurder worden. Dat heeft niet alleen als gevolg dat bedrijven meer kosten moeten maken, daarnaast gebeurt het niet zelden dat ze deze extra kosten (deels) proberen door te rekenen aan hun klanten.

Het resultaat hiervan kan zijn dat ook de koopkracht onder consumenten afneemt. Onrechtstreeks heeft dit dan ook altijd een bepaalde invloed op de investeringsdrang. Dit niet in het minst omdat de beurs in tijden van een hoge(re) rente sowieso de nodige negatieve druk ondervindt.

Gebrek aan investeringsdrang mogelijks ook voelbaar op de cryptomarkt

Binnen de financiële wereld zijn heel veel zaken eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer de rente stijgt worden niet alleen investeringen voor bedrijven duurder, daarnaast is het mogelijk dat ook verschillende producten of diensten daardoor in prijs stijgen. Dit is echter geen uniek fenomeen dat toegeschreven kan worden aan de situatie waarin er sprake is van een stijging van de marktrente. Ook in tijden met (hoge) inflatie kan er namelijk worden vastgesteld dat niet alleen de koopkracht, maar ook de investeringsdrang bij mensen en bedrijven onder druk kan komen te staan.

Jarenlang uitte bovenstaande zich in het bijzonder of eigenlijk zelfs zowat uitsluitend op de beurs. Vandaag bestaat er natuurlijk ook zoiets als de cryptomarkt. Ook deze markt vereist een bepaalde investeringsdrang van haar deelnemer. Dit misschien zelfs wel nog meer dan het geval is op de beurs omdat de volatiliteit van de koersen simpelweg heel wat sterker is. Naarmate de rente stijgt en de investeringsdrang afneemt kan er ook vaak worden vastgesteld dat mensen hun toevlucht zoeken in veilige(re) assets.

Binnen de cryptomarkt is dat ongetwijfeld Bitcoin. De kans dus dat altcoins hier meer hinder van ondervinden in vergelijking met Bitcoin is toch wel vrij groot.

Vlucht uit crypto en aandelen door een stijgende spaarrente?

Voor heel wat mensen die bijvoorbeeld nog vrij jong of vrij onervaren zijn met investeren geldt dat ze niet goed weten wat ze nu precies mogen verwachten in tijden waarin de rente oploopt. Volgens heel wat mensen is het namelijk zo dat een oplopende marktrente in de praktijk ook altijd zorgt voor een hoger uitvallende spaarrente. Wanneer de spaarrente stijgt en mensen dus eigenlijk een behoorlijk rendement zonder risico’s op hun spaargeld kunnen krijgen leidt dat in de praktijk niet zelden eveneens tot een vlucht uit volatiele assets zoals niet alleen aandelen, maar ook crypto.

Het is echter in de praktijk niet altijd zo dat een stijgende marktrente ook automatisch leidt tot een stijging van de spaarrente. Dat is een grove misopvatting die door de jaren heen eigenlijk steevast in stand werd gehouden. Dit is dus in principe geen probleem waar je bij een stijgende marktrente automatisch mee zal worden geconfronteerd. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat het altijd wel belangrijk is om de actuele spaarrente in het oog te houden. Blijkt op een zeker ogenblik dat de rente op de spaarrekeningen toch oploopt? Dan kan dat een extra factor zijn die kan zorgen voor wat negatief sentiment op de cryptomarkt.

Tussentijds winst nemen en zekerheden inbouwen kan nooit kwaad!

Een stijgende marktrente zou in de praktijk een bepaalde negatieve invloed kunnen hebben op alle volatiele(re) assets die er bestaan en daar hoort Bitcoin dus ook bij. Omwille van deze reden en om ervoor te zorgen dat je jezelf niet gek gaat maken wanneer de koers onderuit gaat is het altijd aan te raden om bij een oplopende koers een bepaalde winst te nemen.

Door bijvoorbeeld je oorspronkelijke inleg of op z’n minst een gedeelte daarvan uit te laten betalen kan je met veel minder risico’s de rest van de rit uitzitten. Ook het instellen van bijvoorbeeld een stop-loss bij je verschillende crypto holdings is aan te bevelen. Ook zo bouw je immers extra zekerheid in.