Wat is smart contract auditing?

Wat is smart contract auditing?

Er is door de jaren heen behoorlijk wat gezegd en geschreven over de veiligheid (of beter gezegd het gebrek daaraan) in crypto. Dat is onder meer het gevolg van de manier waarop de blockchain werkt.

Op het ogenblik dat er een bepaalde transactie is uitgevoerd kan deze namelijk niet meer worden teruggedraaid. Dat biedt natuurlijk een interessante kans aan oplichters. Wanneer ze erin slagen om iemand in een bepaalde valstrik te lokken is het slachtoffer naar alle waarschijnlijkheid zijn of haar geld definitief kwijt.

Om te voorkomen dat mensen worden opgelicht zijn er door de jaren heen verschillende nieuwigheden op de (crypto)markt gelanceerd. Eén van de zaken die oplichtingspraktijken tegen moeten gaan zijn zogenaamde smart contract audits. Het betreft hier eigenlijk een soort van keurmerk welke duidelijk maakt of je een bepaald project al dan niet kan vertrouwen. Wil je hier graag meer over te weten komen? Blijf dan zeker verder lezen!

Wat is een smart contract audit precies?

Voor smart contract auditing geldt dat het een manier is om de legitimiteit evenals veiligheid van een smart contract te controleren. Een dergelijke audit wordt in de praktijk niet zelden uitgevoerd door een bedrijf welke zich daarin specialiseert. Op het ogenblik dat er een dergelijke smart contract audit plaatsvindt betekent dit eigenlijk eenvoudigweg dat de volledige code waar een bepaald smart contract over beschikt wordt doorgelicht door het gespecialiseerde auditing bedrijf. Dit bedrijf zoekt naar alle eventuele foutjes om op die manier te kunnen verzekeren dat een smart contract niet alleen veilig, maar ook legitiem is.

Wat maakt smart contract auditing zo belangrijk?

Voor een smart contract geldt dat ze voor allebei de betrokken partijen belangrijk is. Het gaat hierbij dan niet alleen om de makers van een bepaald project, maar ook om de potentiële gebruikers ervan. Het belang van een dergelijke audit voor potentiële gebruikers is eigenlijk wel vrij duidelijk. Door een dergelijke audit uit te laten voeren kunnen zij er immers zeker van zijn dat het smart contract veilig is om gebruik van te maken.

Dat geldt niet alleen voor het smart contract op zich, maar ook voor het bijbehorende protocol. Voor menig aantal investeerders geldt dan ook in de praktijk dat ze specifiek en eigenlijk uitsluitend op zoek gaan naar projecten welke zijn ge-audit door een gespecialiseerd audit bedrijf. Indien een smart contract geen audit heeft gehad blijkt dit in de praktijk dan ook niet zelden een reden te zijn om toch maar even verder te kijken in de richting van een ander project.

Niet alleen interessant voor investeerders

Het laten uitvoeren van smart contract auditing kan niet alleen interessant zijn voor potentiële investeerders. Ook voor de makers kan het meer dan de moeite waard zijn om een dergelijke audit uit te laten voeren. Het spreekt voor zich dat fouten die opduiken in een smart contract niet per se moedwillig zijn aangebracht. Het is altijd mogelijk dat de programmeurs per ongeluk een fout hebben gemaakt. Een dubbele check laten uitvoeren kan deze fouten aan het daglicht brengen waardoor potentiële gebruikers van het smart contract worden gevrijwaard van problemen. Hoe dan ook is het altijd van belang om als oprichter van een bepaald project verzekerd te zijn van een echt correct functionerend smart contract. Mochten er zich op een zeker ogenblik problemen voordoen zou dat immers zomaar nefast kunnen zijn voor de reputatie waar het project over beschikt.

Een controle die bestaat uit drie verschillende processen

Voor smart contract auditing geldt dat het eigenlijk een controle is welke bestaat uit verschillende processen. In de praktijk is er vaak sprake van in totaal drie verschillende processen. Dit gezegd hebbende is het zo dat het derde en laatste proces niet altijd wordt uitgevoerd. Het is dan ook best mogelijk dat deze ontbreekt bij de audit die jij wenst uit te voeren. In ieder geval, de drie processen waar in de praktijk doorgaans sprake van is zijn de volgende:

  1. Het testproces;
  2. De automatische analyse;
  3. De handmatige analyse;

Tijdens het testproces wordt het smart contract eenvoudigweg getest door het uitvoeren van transacties. Op deze manier is het voor het auditing bedrijf eigenlijk reeds instant mogelijk om bepaalde errors te herkennen.

Het tweede proces is de automatische analyse. Er verschijnt steeds meer software op de markt die het mogelijk maakt om automatisch gebruik te maken van een smart contract. Voor verschillende van deze software geldt dat ze bijvoorbeeld kan worden gevonden op GitHub.

Voor bedrijven die audits uitvoeren geldt dat ze zelf reeds beschikken over dergelijke software. Tijdens het uitvoeren van een automatische analyse wordt er in ieder geval voor gezorgd dat errors in de code herkend kunnen worden. Op deze manier kunnen ze efficiënt opgelost worden.

Derde en laatste check vaak optioneel

In de praktijk kan er bij smart contract auditing ook nog gebruik worden gemaakt van een derde check, namelijk de manuele of handmatige analyse. Of deze al dan niet wordt uitgevoerd is afhankelijk van het auditing bedrijf in kwestie. Er zijn menig aantal ondernemingen die ze aanvullend op de eerste twee controles nog uitvoeren, maar er zijn er ook die het niet doen. Indien dit voor jou een belangrijke vereiste is zal je hier dus wel rekening mee moeten houden.