Wat is yield farming?

Wat is yield farming?

Wie zijn of haar geld investeert doet dat in de praktijk altijd met één belangrijk doel voor ogen. Dat doel is uiteraard het realiseren van een bepaald rendement. Dat geldt ook voor mensen die er op een zeker ogenblik voor kiezen om te investeren in één of meerdere cryptovaluta’s.

Het rendement dat je precies kan realiseren is in de praktijk altijd afhankelijk van verschillende factoren. Wie het rendement op diens investering graag wil optimaliseren kan ervoor kiezen om daarvoor gebruik te maken van zogenaamde yield farming. Het gaat hierbij om een proces welke liquiditeit verschaft aan de verschillende DeFi-protocollen.

Vervolgens worden ze beloond door middel van een bepaalde tegenprestatie. Niet zelden gaat het hierbij dan om een bepaalde hoeveelheid aan tokens.

Wat is yield farming precies?

We kunnen het fenomeen van yield farming verklaren door de sterk toegenomen belangstelling voor DeFi. Bovendien spreekt het voor zich dat ook de massa toevloed van liquiditeiten op geldmarkten zoals bijvoorbeeld Compound hier een niet onbelangrijke bijdrage aan hebben geleverd. Het initiële idee van het protocol was bijzonder eenvoudig. Ze had dan ook als belangrijkste doelstelling om kredietverstrekkers en kredietnemers bij elkaar te brengen. Zo simpel als dat. Echter, tegenwoordig gaat het protocol een behoorlijk stuk verder dan dat.

Voor de verschillende platformen geldt dat ze tegenwoordig gebruikmaken van een zogenaamd liquiditeitspoolingsysteem. Deze zorgt ervoor dat kredietverstrekkers de mogelijkheid hebben om activa aan te bieden aan de markt. Vervolgens kunnen de gebruikers van de markt lenen. Dit lijkt misschien op het eerste zicht een beetje complex, maar in de praktijk valt dat best mee. We kunnen het eigenlijk een beetje vergelijken met de situatie waarin mensen geld lenen aan een bank voor de aankoop van een huis. Men leent het geld en het huis dient als onderpand tot de lening is afgelopen. Mocht de kredietnemer op een zeker ogenblik niet in staat blijken te zijn om de lening af te betalen, dan heeft de kredietverstrekker het recht om aanspraak te maken op het huis.

Diverse vergoedingen

Wie aan yield farming gaat doen zal kunnen vaststellen dat er verschillende beloningen of vergoedingen worden toegekend. Voor de zogenaamde liquiditeitsverschaffers geldt dat zij kunnen rekenen op een vergoeding in een bepaalde token. Voor de tokens geldt dat de waardering waarover ze beschikken wordt bepaald door de markt.

Het is mogelijk om ervoor te kiezen om deze tokens bij te houden, maar je kan ze uiteraard ook te gelde maken. De opbrengsten zijn in de praktijk vaak zo hoog gelegen dat ze een aardige stimulans vormen voor gebruikers om liquiditeit te verschaffen. Op die manier kunnen de vereiste financiële middelen bij elkaar worden gesprokkeld om een nieuw gedecentraliseerd financieringsprotocol te kunnen realiseren.

Hoe kan je in de praktijk zelf aan yield farming doen?

Voor yield farming geldt dat het eigenlijk helemaal geen nieuw fenomeen is, in tegendeel. Wanneer we hier dieper op ingaan zien we bijvoorbeeld dat ook het staken van bijvoorbeeld een stablecoin tot deze manier van rendement realiseren behoort. We maken in de praktijk hoe dan ook een onderscheid tussen tal van verschillende manieren om aan yield farming te doen. Enkele mogelijkheden waar je een keuze tussen kan maken zijn dan ook de volgende:

  • Het verdienen van rente door geld uit te lenen;
  • Investeren in zogenaamde vaults die fungeren als een soort hedge-funds;
  • Het verschaffen van tokens aan liquidity pools;

Je zou er in de praktijk dus perfect voor kunnen kiezen om verschillende mogelijkheden te gaan benutten. Dit niet met alleen met als doel om zoveel mogelijk rendement te realiseren, maar uiteraard ook omdat je op deze manier kan rekenen op een bepaalde diversifiëring.

Hoe werkt yield farming met Vaults?

Eén van de mogelijkheden waarover je beschikt om aan yield farming te doen zijn de zogenaamde vault. Hierbij worden er cryptocurrencies gestort in smart contracts welke dienst doen als een soort van geautomatiseerde hedge-funds. Voor deze laatste geldt uiteraard dat ze altijd een bepaalde strategie probeert uit te dokteren. Het doel van deze strategie? Uiteraard zoveel mogelijk rendement zien te realiseren! De vault heeft in de praktijk altijd de mogelijkheid om haar strategie te wijzigen wanneer blijkt dat een andere aanpak meer rendement kan opleveren.

In het geval van vaults is het mogelijk om zowel stablecoins als andere activa te storten welke worden ondersteund door het platform in kwestie. Het rendement dat kan worden gerealiseerd wordt verdiend op basis van het vermogen welke in de vaults wordt gestort. De hoeveelheid risico welke wordt genomen wordt bepaald door de code van de vault. De strategie die wordt gehanteerd kan in de praktijk ook gebaseerd zijn op een zogenaamde CDP. Voor een CDP geldt dat het een schuldcontract is welke door alle deposanten dient te worden gedeeld.

De manier waarop jij uiteindelijk aan yield farming zal doen wordt uiteraard grotendeels beïnvloed door de persoonlijke voorkeuren waar je over beschikt.