DappRadar, track de resultaten van dApps

Tegenwoordig is zowat iedereen wel bekend met zogenaamde dApps. Het gaat hierbij om gedecentraliseerde applicaties die net als gevolg van hun decentrale karakter geen eigenaar of baas hebben. Er is dus met andere woorden geen sprake van een controlerende partij. Deze unieke eigenschap heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat de populariteit van deze applicaties alleen maar verder is toegenomen. Samen met deze sterk toegenomen populariteit is ook het belang van een partij als DappRadar toegenomen. Ben jij ook benieuwd wat deze partij allemaal voor jou in petto heeft? Dan is het zeker een aanrader om nog verder te blijven lezen.

Wat doet DappRadar precies?

DappRadar zorgt ervoor dat het op eenvoudige wijze mogelijk wordt gemaakt om de resultaten of data van dApps te volgen. Het platform staat in voor het verzamelen van data en giet ze vervolgens in ranglijsten. Deze ranglijsten zijn dan vervolgens weer in te stellen en te filteren. Enkele filters die toegepast kunnen worden zijn:

  • Het aantal gebruikers;
  • De financiële balans waarvan sprake is;
  • Het volume dat wordt gerealiseerd;

De bovenstaande mogelijkheid zorgt ervoor dat DappRadar het mogelijk maakt om de ontwikkeling van bepaalde dApps op de voet te blijven volgen. Voor DappRadar geldt in de praktijk dat ze de nadruk leggen op de blockchain gaming wereld. Het lijkt er dan ook naar uit te zien dat gaming in de (nabije) toekomst een niet onbelangrijke rol zal vertolken binnen de cryptowereld. Zelf bestempelen ze zich als de meest betrouwbare bron op het gebied van dApp gerelateerde data.

Op moment van schrijven geldt voor DappRadar dat ze zomaar even meer dan 11.500 dApps volgen die zijn terug te vinden op verschillende blockchains. Het gaat hierbij dan onder meer om blockchains zoals deze van bijvoorbeeld Ethereum, WAX, Tron en nog zoveel anderen.

Een belangrijke bron van informatie

Alle bovenstaande mogelijkheden hebben er in de praktijk toe geleid dat DappRadar op moment van schrijven zeer frequent wordt bezocht door niet alleen journalisten en onderzoekers, maar ook door bijvoorbeeld analisten en investeerders. Voor elke genoemde groep geldt dat ze op haar geheel eigen manier voordeel kan halen uit de informatie die wordt verstrekt. Als investeerder kan de data van DappRadar je bijvoorbeeld helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen.

Ook voor ontwikkelaars van een dApp geldt dat ze over de mogelijkheid beschikken om hun nieuwe dApps sneller onder de aandacht te brengen van potentieel geïnteresseerde partijen. Dit kan men doen door gebruik te maken van het zogenaamde developer dashboard. Toen DappRadar deze optie voor het eerste ging aanbieden was ze de eerste partij op de cryptomarkt die hiermee uitpakte. Ook dat pleit uiteraard in het voordeel van dit project.

Wat moet je weten over de RADAR-token?

De RADAR-token is op moment van schrijven nog een zogenaamde ERC20-token. Voor deze native token geldt dat ze wordt gebruikt als governance token. Van zodra je een holding hebt bestaande uit minstens 5.000 tokens krijg je daarmee toegang tot het DappRadar PRO-product. In totaliteit zullen er 10 miljard RADAR-tokens op de markt terug te vinden zijn. Voor deze tokens geldt dat ze allemaal reeds zijn gemint tijdens het Token Generation Event dat heeft plaatsgevonden. Deze indrukwekkende hoeveelheid aan tokens kan uitsluitend afnemen door het verlies of verbranden van een bepaalde hoeveelheid aan tokens.

Opvallend is dat er ondanks bovenstaande geen sprake is van ingebouwde deflatoire mechanismes. Ondanks het feit dat het project zeker over bestaansrecht beschikt en ze op verschillende vlakken een niet onbelangrijke meerwaarde kan betekenen komen er nog heel wat tokens in de markt terecht. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor potentiële investeerders in dit project.

Hoe ziet de roadmap van dit project er (verder) nog uit?

Sinds het jaar 2018 heeft DappRadar behoorlijk hard aan de weg getimmerd. Het project blijft dan ook zeer actief aan hun roadmap sleutelen. Door de jaren heen zijn stelselmatig enkele vernieuwingen geïntroduceerd. Het ging daarbij dan onder meer om de volgende:

  • De uitgifte van industrie rapporten;
  • Het toevoegen van DeFi TVL;
  • De Portfolio die werd gelanceerd;
  • NFT-rangschikkingen;
  • De app waarmee de waarde van een NFT kan worden ingeschat;

Wie een blik werpt op deze roadmap kan dus vaststellen dat er voor DappRadar nog heel wat meer in de pijpleiding zit. Op moment van schrijven is het in ieder geval zo dat het project reeds over een indrukwekkende hoeveelheid aan informatie beschikt van zomaar even meer dan 11.000 dApps. Dit aantal zal met zicht op de toekomst uiteraard alleen maar nog verder gaan toenemen. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat ook het concurrentiële aspect in de toekomst een rol gaat spelen. Het is dan ook nog maar zeer de vraag of het project zich al dan niet staande zal weten te houden in het steeds concurrentiëler wordende landschap.