5 praktijkvoorbeelden van de Polkadot (DOT) token

5 praktijkvoorbeelden Polkadot (DOT)

Polkadot mag zich één van de meest veelbelovende crypto projecten voor de toekomst noemen. De onderliggende token waar gebruik van wordt gemaakt binnen het ecosysteem van Polkadot luistert naar de naam DOT. Deze token wordt in de praktijk voor maar liefst vijf verschillende doeleinden gebruikt. Heel wat mensen zijn slechts bewust van enkele van deze doeleinden.

Geldt dat ook voor jou? Dan moet je zeker even de informatie op deze pagina doornemen!

Koop direct Polkadot met iDeal bij Bitcoin Meester

1.) Het betalen van de transactiekosten

Voor het uitvoeren van transacties binnen het ecosysteem van Polkadot geldt dat er kleine transactiekosten worden aangerekend. Deze transactiekosten worden uiteraard betaald door middel van DOT-tokens. In principe geldt voor deze kosten dat ze in twee delen worden opgesplitst. 80 procent van deze kosten gaat naar de zogenaamde treasury van Polkadot. Voor 20 procent van de kosten geldt dat ze naar de validators gaan.

Let op, dit is de situatie op moment van schrijven. Het is altijd mogelijk dat dit verandert. Dit bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe stemronde is georganiseerd door DOT-houders.

2.) Een passief inkomen verdienen door middel van staking

Een tweede doeleind waarvoor DOT wordt gebruikt is natuurlijk staking. Als houder van een bepaalde hoeveelheid DOT-tokens is het mogelijk om deze te staken. Dit doe je omdat je op deze manier extra DOT kan verdienen. Op moment van schrijven is het zo dat bijvoorbeeld de validators kunnen rekenen op een opbrengst van zomaar even 13 procent op jaarbasis. Dat is meer dan behoorlijk.

Om een validator te kunnen worden is het echter zo dat je over een enorme hoeveelheid DOT-tokens dient te beschikken. Heb je slechts een kleine hoeveelheid ter beschikking? Dan zal je voor het staken gebruik moeten maken van een zogenaamde validator. Tal van grote exchanges beschikken over deze status waardoor je zeer eenvoudig via hen kan staken.

3.) Het verkrijgen van zogenaamde crowdloans

De derde optie is een ongelofelijk interessante manier voor eigenaars van DOT-tokens om hun bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het ecosysteem van Polkadot. Elke twee weken vindt er een stemronde plaats waarin houders van DOT-tokens met hun holdings kunnen stemmen op hun favoriete project. Uiteindelijk zal er maar één winnaar zijn, dus het spreekt voor zich dat de concurrentie moordend is. Dit volledige proces vindt on-chain plaats en gebeurt door middel van smart contracts. Het winnende team zal dan finaal de crowdloan ontvangen waarna de tokens in bewaring zullen worden genomen. In ruil daarvoor ontvangen de stemmers de tokens van het nieuwe project. Aan het einde van de vooropgestelde termijn zullen de investeerders uiteraard hun DOT-tokens terugkrijgen.

Koop direct Polkadot met iDeal bij Bitcoin Meester

4.) Deelnemen aan de democratische besluitvorming binnen het netwerk

Ook voor de democratische besluitvorming waarvan sprake is binnen het netwerk van Polkadot wordt er gebruik gemaakt van de DOT-token. Een ander woord hiervoor is governance. Voor elke gebruiker geldt dat ze over de mogelijkheid beschikt om zijn of haar tokens in te zetten voor of tegen bepaalde nieuwe upgrades die zijn aangekondigd. Dit is echter niet alles. De tokens kunnen met name eveneens worden gebruikt om te stemmen voor of tegen Council Members of bijvoorbeeld projecten welke DOT uit de treasury zouden kunnen ontvangen.

5.) Parachain Stakes

Om een zogenaamde parachain aan te kunnen sluiten op de ‘Relay Chain’ van Polkadot dient er een bepaalde hoeveelheid aan DOT te worden vastgelegd. Het team achter Polkadot heeft ervoor gekozen om zowel kosten te verbinden aan het opzetten als aan het connecteren van een Parachain. Dit nog niet eens zozeer omdat er op die manier sprake zou zijn van een extra inkomstenstroom. De reden hierachter is dan ook voornamelijk om ervoor te zorgen dat er geen duizenden nutteloze dApps op zouden worden gelanceerd. Dat kunnen we eigenlijk ook alleen maar toejuichen.

Omvangrijke gebruiksdoeleinden voor de DOT-token

Voor menig aantal crypto projecten geldt dat de token waarover ze beschikken slechts voor een beperkt aantal toepassingen kan worden ingezet. Dat geldt dus niet voor de DOT-token van Polkadot. Niet alleen zorgt deze token ervoor dat je als houder een passief inkomen kan verdienen, daarnaast krijg je ook daadwerkelijk zeggenschap in alle toekomstige uitbreidingen die zullen worden doorgevoerd. Ook het principe van de crowdloans is een uitstekend en uniek onderdeel van het Polkadot-netwerk waarvoor het gebruik van DOT-tokens is vereist.

Vergelijkbaar met andere crypto projecten geldt ook voor Polkadot dat transactiekosten eveneens worden betaald door middel van de DOT-token. De verdeling van die transactiekosten is 20/80 en levert dus niet alleen de treasury van Polkadot, maar ook de gewaardeerde validators die het netwerk onderhouden een bepaalde vergoeding op.

In ieder geval, ga jij ook Polkadot kopen? Dan weet je na het lezen van bovenstaande informatie meteen waar je de DOT-token in de praktijk allemaal voor kan gebruiken.