Waarom Ripple een goede investering kan zijn

Waarom Ripple een goede investering kan zijn

To the moon is een veelgehoorde kreet onder crypto enthousiastelingen. Het begrip duidt de hoop aan dat een bepaalde cryptomunt gigantisch in waarde gaat stijgen. Meestal is het een soort stille hoop dat dit gebeuren. Je kunt het wellicht vergelijken met de mensen die na het kopen van een staatslot alvast het geld aan het verdelen zijn over familieleden en vrienden.

Er zijn momenteel meer dan 1000 verschillende cryptomunten en tokens in omloop en een heel groot deel van deze munten zal waarschijnlijk een stille dood sterven. Een flink aantal zullen wel (flink) in waarde stijgen, maar de meesten zullen de maan niet gaan halen. XRP, de munt van het Ripple Protocol kan hier een uitzondering op zijn.

In dit artikel leggen we uit waarom XRP als een van de weinige munten zo gepositioneerd is dat het gebruik kan maken van netwerkeffecten. Het gevolg van een netwerkeffect kan zijn dat er een soort van monopolie ontstaat. Dit zou er toe kunnen leiden dat XRP naar de maan gaat.

De werking van XRP

Ripple (XRP) coinHet Ripple Protocol functioneert als een groot orderboek met daarin al het vraag en aanbod op het gebied van internationale valuta (of al het andere dat waarde heeft) bij elkaar wordt gebracht. Op dit moment ondersteunen de Ripple Gateways, de toegangspoorten tot het orderboek, een aantal munteenheden, verschillende cryptovaluta en edelmetalen.

Het gebruik van het orderboek alleen kan leiden tot kostenreducties van ongeveer dertig procent bij internationale transacties. Er worden minder fouten gemaakt en omdat de transactietijd korter is, zijn er minder kosten nodig om liquiditeit te behouden. Daarnaast heeft dit tot gevolg dat er minder kosten worden gemaakt om te voldoen aan de Basel III normen.

Het orderboek faciliteert de transacties op de goedkoopste manier. In veel gevallen wordt hier de ‘interne munt’ van het Ripple protocol, XRP, voor gebruikt, omdat dat tot extra kostenbesparingen leidt. Zo hoeven banken geen zogeheten nostro rekening aan te houden. Dit is een bankrekening die aangehouden wordt in een ander land voor de internationale geldtransacties.

Een ander voordeel van XRP is dat er ‘kunstmatige’ orders kunnen ontstaan. De Ripple blockchain kan een combinatie maken tussen een verkooporder van bijv. EUR naar XRP en een kooporder van XRP voor USD om een transactie tussen EUR en USD tot stand te brengen.

Waarom leidt dit tot een netwerkeffect?

In het grote orderboek van Ripple komen door het toenemende aantal banken dat gebruik gaat maken van het protocol steeds meer orders te staan. Dit leidt ertoe dat er de markt voor internationale geldtransacties een stuk efficiënter wordt. Vraag en aanbod wordt op een plek verzameld. Net zoals in de bovenstaande voorbeelden, komen er meer partijen die mee gaan doen om hun internationale transacties te settelen.

Omdat de banken gebruik maken van het Ripple protocol voor het inzien van de orders, is het maar een kleine stap om ook over te gaan op het gebruik van XRP voor banktransacties. Hiermee kunnen de kosten immers verder gedrukt worden. Sommige banken kunnen hun klanten een betere service bieden, omdat zij geen nostro accounts meer nodig hebben in munteenheden met een laag transactievolume.

Banken hoeven geen reserves in XRP aan te houden om te kunnen profiteren van XRP. De kans is echter groot dat zij dit wel gaan doen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen om te garanderen dat zij betalingen kunnen blijven uitvoeren. Daarnaast kunnen banken met reserves inspelen op volatiliteit in de koers van XRP, bijvoorbeeld omdat op sommige momenten van de dag er meer geld overgemaakt wordt dan op andere tijdstippen.

Dagelijks gaan er biljoenen om in het internationale betalingsverkeer[iii], en dit zal eerder toe dan afnemen. Daarnaast kan XRP gebruikt worden bij transacties voor het verhandelen van cryptovaluta voor fiatgeld (bijvoorbeeld Bitcoin voor USD of EUR). Hoewel dezelfde XRP in principe bijna oneindig vaak gebruikt kunnen tijdens transacties over en weer, is er wel altijd een grote hoeveelheid XRP onderweg.

Er is in dat scenario een continu vraag naar XRP van mogelijk honderden miljarden. Daarnaast liggen er XRP op de plank bij investeerders, individuele beleggers, bij Ripple zelf of in de reserves van banken. Het is dan ook niet ondenkbaar dat een deel van de internationale geldvoorraad (van 90 biljoen USD) in XRP gaat zitten.

Wat betekent dit voor XRP?

Als het Ripple protocol meer gebruikt gaat worden door banken, dan is de kans groot dat er een kritische massa ontstaat. Dit leidt tot een grotere vraag naar XRP, omdat het gebruik van de munt grotere kostenvoordelen met zich mee brengt. Het zuivere volume van het internationale betalingsverkeer zorgt dan voor een grote vraag naar XRP.

Momenteel staat er enkele tientallen biljoenen in Nostro en Vostro rekeningen bij banken. Als XRP de standaard wordt voor internationaal betalingsverkeer, is het niet ondenkbaar dat er in plaats hiervan reserves worden aangehouden ter waarde van $2 biljoen aan XRP (minimale waarde van XRP $20). Vervolgens komt hier nog het geld dat bij dat daadwerkelijk in circulatie is voor internationale transfers. Stel dat dit nog eens $1 biljoen is, dan zou dit alleen al tot een waarde van $30 per munt leiden.

Een imperfecte markt

Waarschijnlijk gaat de prijs waarop XRP verhandeld gaat worden nog veel hoger zijn. Hier zijn verschillende redenen voor. Allereerst zijn er investeerders zoals ik (en jij wellicht ook na het lezen van dit artikel) die XRP bezet houden. De hoeveelheid XRP’s neemt als gevolg van de transactiekosten ook steeds licht af en dit zal op den duur ook tot iets hogere prijzen kunnen leiden (vraag en aanbod). Tot slot zijn er nog XRP’s die onbruikbaar zijn; de eigenaar heeft geen toegang meer tot de wallet of het betreft een wallet reserve.

Gaat XRP verder in prijs stijgen?

Er zijn dus realistische scenario’s te verzinnen waarbij de prijs van XRP exponentieel stijgt. Dit zijn scenario’s gebaseerd op de toepassing van XRP in de echte wereld. Gezien het grote aantal partnerships dat Ripple is aangegaan in de afgelopen weken denk ik dat er een gerede kans is dat XRP de belofte gaat inlossen.

Er zijn zelfs nog wel scenario’s te bedenken waarbij de prijs nog hoger wordt. Allereerst zullen er door de lagere kosten en de hogere snelheden meer internationale betalingen gaan plaatsvinden. Daarnaast zijn er andere toepassingen voor XRP te bedenken, vooral vanwege van de lage transactiekosten. Als XRP een rol gaat spelen in de handel tussen verschillende cryptomunten, dan betekent dat opnieuw een flinke boost. Gaat XRP gebruikt worden bij de handel in derivaten (een markt van meer dan $1 biljard) dan ligt de potentiële waarde ver boven de $1000 en wellicht zelfs in de buurt van de $10000.

Naar de maan heeft ook een andere betekenis in het Nederlands. Naar de kloten. Ook dat kan. Er zijn concurrerende blockchains actief zoals Hyperledger, tests bij SWIFT (de organisatie die nu een groot deel van het internationale betalingsverkeer faciliteert) en een blockchain onder het Ethereum platform. Wordt een van deze spelers dominant, dan gaat de XRP op een andere manier naar de maan.

Ook is er extreem veel XRP in handen van de ontwikkelaars en oud-ontwikkelaars die periodiek worden vrijgegeven. Deze hoeveelheden worden na het vrijgeven vaak gedumpt op de markt. Dit voorkomt dat de prijs door kan stijgen.

Wellicht ten overvloede: Leg geen geld in dat je niet kunt missen. Er zijn risico’s en je kunt je gehele inleg verliezen. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je gaat investeren. Mocht je Ripple willen kopen dan kan dat bij Bitvavo.