Verband tussen de prijs van cryptocurrency en zoekopdrachten in Google

trends en koers

Data van Google laat zien dat er een sterk verband bestaat tussen de prijs van crypto’s en het aantal mensen dat er naar zoekt via Google. Op zich is dit niet heel gek natuurlijk. Op het moment dat heel veel mensen op zoek zijn naar een specifiek product terwijl het aanbod hetzelfde blijft, gaat de prijs omhoog. Dat is hoe marktwerking werkt.

Bij een andere hypothese is het juist andersom. Op het moment dat een cryptocurrency sterk stijg in prijs, gaan veel mensen erover praten. Het gevolg hiervan is dat mensen informatie gaan zoeken op het internet.

Hoe dan ook, het is interessant om het verband te zien tussen de prijs en de zoektocht naar informatie van het grote publiek.

In bovenstaande grafiek zien we de trendlijn in het aantal zoekopdrachten voor Bitcoin en Ripple. In het geval van Bitcoin is de top in de week van 17 tot 23 december. Dit was ook de week dat Bitcoin de grens van 20.000$ doorbrak. Dit zien we terug in onderstaande afbeelding.

google trends vb1

Bij Ripple zit de piek van het aantal zoekopdrachten in de week van 31 december tot 6 januari. Dit was dan ook de week dat Ripple zijn hoogste prijs ooit bereikte; 3,83$.
Ook dit is terug te zien in de onderstaande afbeelding van Coinmarketcap.

cmc vb2

Kunnen we hier iets mee?

Ja en nee. We kunnen dus verbanden leggen, zoals we hierboven gedaan hebben. Alleen we kunnen hier niet de koers mee voorspellen. Het betreft namelijk data uit het verleden en er is geen manier om deze trends van te voren te voorspellen. Hier zijn wel andere manieren voor, zoals technische analyse. Hier komen we later nog een keer op terug in een apart artikel.