Hedera Hashgraph (HBAR)

Hedera Hashgraph (HBAR)

Het staat als een paal boven water dat de komst van blockchaintechnologie als ronduit revolutionair kan worden bestempeld. Ze heeft dan ook op verschillende vlakken een niet onbelangrijke meerwaarde weten te creëren voor en binnen onze samenleving.

De vraag die we ons echter moeten stellen is in welke mate deze technologie ook echt perfect is? Verschillende projecten waaronder Hedera stellen de pijnpunten toch een beetje aan de kaak. Het project stelt dan ook dat er bezwaarlijk kan worden gesproken over een optimale veiligheid. Bovendien zouden ook de transactietijden en vooral de transactiekosten een doorn in het oog zijn van veel gebruikers. Voor de Hedera Hashgraph geldt dat ze naar eigen zeggen zomaar in staat zou kunnen zijn om de gehele blockchaintechnologie te vernieuwen en aldus ook te verbeteren.

Voor Hedera geldt dat het een open source netwerk is welke door middel van een nieuw in het leven geroepen consensusalgoritme in staat is om merkelijk sneller transacties te valideren. Bovendien zou het netwerk ook de veiligheid ten volle garanderen en zou er sprake zijn van een maximale transactiekosten van… hou je vast… 0,0001 Amerikaanse dollar. Klinkt veelbelovend toch? Het wordt mogelijks nog beter wanneer we zeggen dat ook grote bedrijven als IMB en Google over een aandeel beschikken in het bedrijf achter dit project. Wil je hier nu graag meer over te weten komen? Dan moet je vooral verder blijven lezen!

Koop direct Hedera met iDeal

Bitvavo is de goedkoopste exchange van NL. Registreer nu en ontvang vandaag €20 gratis crypto + €10.000 gratis handelen.

De unieke blockchain van Hedera Hashgraph

Menig aantal experts hebben zich sinds de lancering van Hedera Hashgraph uitgelaten over het feit dat zij zomaar de potentiële blockchain-killer zou kunnen zijn. Best een straffe uitspraak natuurlijk. Laat ons vooral even kijken naar de feiten die we kunnen aanhalen. Voor Hedera Hashgraph geldt in eerste instantie dat ze een derde generatie blockchain is. Z

e beschikt over een gedecentraliseerd evenals gedistribueerd netwerk dat over enkele structurele verschillen beschikt in vergelijking met de andere blockchains die we tegenwoordig kennen. Er wordt door het project dan ook gebruik gemaakt van bepaalde specifieke validatie- evenals beveiligingsalgoritmes. Deze blijken in de praktijk heel wat efficiënter te zijn in vergelijking met degene die worden gebruikt op andere blockchains. De implementatie van het grootboek van transacties gebeurt dan ook met behulp van de hashgraph-technologie en dus niet met blockchain-technologie.

De werking van Hashgraph uitgelegd

Voor het netwerk van Hashgraph geldt op moment van schrijven dat ze het enige protocol is welke in de praktijk gebruik maakt van Hashgraph, een alternatief voor het klassieke blockchain-consensusmechanisme. Het is een hersenspinsel welke afkomstig is van mede-oprichter Leemon Baird.

Hij had zichzelf als doel gesteld om een mechanisme in het leven te roepen dat er niet alleen voor moest zorgen dat transacties efficiënter gevalideerd kunnen worden, daarnaast moest ook de veiligheid van het netwerk centraal staan. Alleen op deze manier is het namelijk mogelijk om potentiële aanvallen van buitenaf en zelfs binnen het netwerk zelf te kunnen voorkomen.

Voor HBAR geldt in de praktijk dat ze gebruik maakt van een zogenaamde DAG-structuur. Het gaat hierbij om een Directed Acyclic Graph. Dit betekent concreet dat er geen sprake is van een lineaire opbouw zoals wel het geval is bij blockchaintechnologie. De transactie die wordt uitgevoerd wordt hierbij gevalideerd evenals opgenomen in een bepaalde blok. Vervolgens vindt er opnieuw een bundeling plaats in een blok dat hierop als het ware verder bouwt.

Het gebruik van een DAG-structuur zorgt ervoor dat data- evenals informatiebronnen op meerdere manieren, door middel van diverse portalen, kunnen bewegen in het netwerk. Voor HBAR geldt dat ze hierbij gebruik maakt van het zogenaamde gossip-protocol. Dit is op moment van schrijven overigens ook meteen het enige protocol dat op deze manier werkt. Leemon Baird koos er dan ook inmiddels voor om de technologie te patenteren.

Hedera Hashgraph koers

Bekijk hier de huidige HBAR koers in euro.

Asynchronous Byzantine Fault Tolerance (aBFT)

Voor Hashgraph geldt niet alleen dat er gebruik wordt gemaakt van het gossip-protocol. Daarnaast is het namelijk tot slot eveneens zo dat het project gebruik maakt van het zogenaamde Asynchronous Byzantine Fault Tolerance (aBFT) consensusalgoritme. Voor deze laatste geldt dat ze specifiek in het leven werd geroepen om incorrecte transacties tegen te gaan op basis van de consensus. Indien er gebruik wordt gemaakt van een open en gedecentraliseerd netwerk waarbij gebruik wordt gemaakt van de Asynchronous Byzantine Fault Tolerance zal je kunnen vaststellen dat alle nodes welke deel uitmaken van dat netwerk het eens moeten zijn over de transactie.

Dat is bij een standaard netwerk niet het geval. In dat geval is er “slechts” vereist dat minstens 51 procent van de nodes de transactie goedkeuren. Dit zorgt ervoor dat er geen sprake is van een optimale veiligheid. Asynchronous Byzantine Fault Tolerance maakt het Hashgraph netwerk dus merkelijk (nog) veiliger.